Работа от дома

Работата в интернет, известна още като E-work се появява години по-рано, но за страната ни България може да се каже, че съществува от по-скоро. Много хора се питат, в какво се свежда тя, а други търсят начини да я практикуват заимствайки от колеги по целия свят.

В превод Free lance значи свободно копие, а някога в далечни времена племе известно като витязи, воювали по поръчки, без да бъдат на държавна служба. От тях именно се появило и наречието за днешната свободна професия на E-work.
Продължете да четете Работа от дома

Надомна работа

Надомна работа е съществувала още по времето на нашите предци. Главно такава се е извършвала от жените, с цел да останат у дома, да се грижат за домакинстването и отглеждането на децата. По-късно еманципацията налага жената да излезе на пазара за труда и на равни начала да се съревновава с мъжа. Днес жената да работи и дори да припечелва повече от мъжа не е необичайно. По отношение надомните работи, които съществуват днес те са много и най-разнообразни. Големи фирми и корпорации наемат дори хора да работят от дома, за да вършат допълнителната работа, която служителите им не успяват. Много от тях подписват договори с наетите за временно изпълнение на определена задача лица, а други не. Втрият вариант крие известни рискове, най-вече за наетото лице. Особено в България не са редки и случаите на подмолни фирми, които мамят и се измъкват, щом нещата опрат до плащанията.
Продължете да четете Надомна работа